Понеделник   18:00 ч.-19:00 ч.    “Спортна София“
Вторник           
18:00 ч.-19:00 ч. “Спортна София“
Сряда                 19:00 ч. -20:00 ч.   “Спортна София“
Четвъртък       
Петък                 19:00 ч.-20:00 ч. “Спортна София“

Треньор: Александър Димитров 0894280921