проект-плакат

ФК „София спорт“ спечели проект по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 от Закона за хазарта за 2017 г. към Министерство на младежта и спорта – „Футболът – лек срещу агресията“.
Проектът „Футболът – лек срещу агресията е с продължителност 12 седмици и има за цел изграждане на социално отговорно поведение у младите хора, поведение на базата на толерантност, недискриминиране, уважение, зачитане на другите. Идеята е да се осмисли свободното време на младежите, включително като се насочат към предпочитана от тях личностна изява, в частност към спортни занимания.
Целева група на проекта са младежи на възраст между 18 и 21 години.
Предвидените дейности по проекта, чрез които ще се постигнат заложените цели са:
1 .Информиране и публичност
2. Анкетиране
3. Работилници за идеи
4. Изнесено обучение с ролеви игри и разходка по екопътека
5. З седмици свободни тренировки по футбол и финален празник
Проектът стартира на 17 юли. В края на юли и началото на август ще се проведат две последователни обучения „Работилница за идеи“ – експерт-психолози ще запознаят младежите с проявите на агресия и насилие, с възможните причини за възникване на рисково поведение и някои от начините за преодоляването му.

проект-1

Предстоящо по проекта!
Изнесен групов тренинг в гр. Сандански – 2 дневно обучение за целевата група -24 участника.
3ти ден – пикник-разходка по екопътека

Новини
На 5 и 6 август в гр. Сандански се проведе групов тренинг по проекта „Футболът – лек срещу агресията“. Участниците и лекторите разиграха реални ситуации от младежкото всекидневие. В тези ситуации младите хора влязоха в роля на агресори, на жертви и на наблюдатели, оценяваха ги и си извличаха поуките. Всъщност главната цел на тренингите бе преподаватели и ученици заедно да изработят модели за справяне с агресивното поведение. Като начало това бе приложено на практика в учебна среда, а впоследствие се очаква да се превърнат в общоприети модели за адекватно и безопасно поведение в отговор на агресивните прояви в училище и извън него.

проект-2

Предстоящо по проекта!
3 седмици занимания по футбол и финално събитие – спортен празник.
Заповядайте в спортен комплекс „Спортна София 2000“ (до зона Б5) на свободни тренировки по футбол. Всеки ден от 28 август в продължение на 15 дни ще можете да играете футбол под ръководството на квалифицирани треньори.
За справки и записвания: 0887 60 59 60, както и на място на спортния комплекс.

проект-3

проект-4