ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕНИРОВКИ(ПОЛЕВИ ИГРАЧИ)
a518126fa50(Деца от 2003 до 2006)
Понеделник 19:00-20:00 ч.
Сряда 19:00-20:00 ч.
Четвъртък 19:00-20:00 ч.
Цена: 2 тренировки-30 лв.
4 тренировки-60 лв.
8 тренировки-100 лв.
Калин Цолов  тел.:0877223656

(Деца от 2007 до 2010)
Понеделник 17:00-18:00 ч.
Сряда 17:00-18:00 ч.
Четвъртък 17:00-18:00 ч.
Цена: 2 тренировки-30 лв.
4 тренировки-60 лв.
8 тренировки-100 лв.
Димитър Георгиев-Шустера 0884744034

ИНДИВИДУАЛНИ ВРАТАРСКИ ТРЕНИРОВКИ
216

Понеделник 18:00-19:00 ч.
Сряда 18:00-19:00 ч.
Цена: 2 тренировки

4 тренировки
8 тренировки
 Пламен Николов   тел.: 0877555735